เมนูหลัก
 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่
 
การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังปัญหาการฝึกอาชีพ  การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559...
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:53 น.
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่านรองผู้อำนยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน...
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา<br />
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย...
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:09 น.
12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ของอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ในการให้บริการตรวจเช็ครถ แก่ประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ครับ ณ ปั๊ม ปตท.กม.29 ถนนบางนา-ตราด 12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 12 เม.ย. 2560 เวลา 16:04 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่...
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:08 น.
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560  พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส....
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:07 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถ่ายทอดสด พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถ่ายทอดสด พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส....
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 08:48 น.
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา...
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2560 เวลา 15:32 น.
21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเทคโนโลยีความงาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเปิดกิจการ ด้านการนวดน้ำมันอโรมา และ นวดสปาเท้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี    21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 16:15 น.
>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:15 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:35 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 17:16 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่
วันที่อัพเดต: 8 พ.ค. 2560 เวลา 16:59 น.
การสัมมนานักเรียนหลังสิ้นสุดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังปัญหาการฝึกอาชีพ 
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:53 น.
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประเภทวิจัยนโยบายและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่านรองผู้อำนยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 4 พ.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:09 น.
12 เมษายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ของอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ในการให้บริการตรวจเช็ครถ แก่ประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ครับ ณ ปั๊ม ปตท.กม.29 ถนนบางนา-ตราด
วันที่อัพเดต: 12 เม.ย. 2560 เวลา 16:04 น.
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:19 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:08 น.
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:21 น.
กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 17:57 น.
>>>ประกาศ  ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) นักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 18:02 น.
>>>ประกาศ  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 15:23 น.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่อัพเดต: 6 เม.ย. 2560 เวลา 20:00 น.
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
วันที่อัพเดต: 4 เม.ย. 2560 เวลา 17:26 น.
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 15:07 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถ่ายทอดสด พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2560 เวลา 08:48 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 16:35 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:21 น.
กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 17:57 น.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่อัพเดต: 6 เม.ย. 2560 เวลา 20:00 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
>>>ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560<<<
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 18:11 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา