เมนูหลัก
 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
12 กันยายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา มอบให้ รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน, รองฯอุบล สารากิจ ,ครูนิภา แตงแจ้ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ร่วมนำดอกไม้จันทน์ จำนวน 500 ดอก 
12 กันยายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา มอบให้ รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน, รองฯอุบล สารากิจ ,ครูนิภา แตงแจ้ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ร่วมนำดอกไม้จันทน์ จำนวน 500 ดอก 
 
12 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศึกษาดูงาน 2560 นำนักเรียนกลุ่มธุรกิจ พร้อม ครูที่ปรึกษาแต่ละธุรกิจ เข้า ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
12 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศึกษาดูงาน 2560 นำนักเรียนกลุ่มธุรกิจ พร้อม ครูที่ปรึกษาแต่ละธุรกิจ เข้า ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
 
8 กันยายน 2560 พ.ต.ท.โสภณ ภูนุช รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ ร.ท.ปราการ อุตสาหะ รอง.ผบ.ร้อยอาวุธเบาที่ 3 ร.21 พัน.2รอ. พร้อมคณะ เข้าพบนักเรียนให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคม ตามนโยบายของคณะ คสช. 8 กันยายน 2560 พ.ต.ท.โสภณ ภูนุช รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ ร.ท.ปราการ...
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:04 น.
6 กันยายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์์ธนา ผอ.วช.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการซ้อมของนักศึกษา โดยมี บริษัทบีพี-คาสตรอล (ประเทศ) จำกัด โดยคุณเจษฎา สุเมธาศร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ASEAN  6 กันยายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์์ธนา ผอ.วช.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการซ้อมของนักศึกษา...
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:22 น.
6 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 6 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ...
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:15 น.
4 กันยายน 2560 นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง หัวหน้างานหลักสูตร วช.สมุทรปราการ ร่วมโครงการสัมมนาฯ เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนฯ และการเป็นผุู้ประกอบการฯ  4 กันยายน 2560 นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง...
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:07 น.
โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดในการอบรมฯ ให้แก่ ครู หัวหน้าสาขางาน ครูที่ปรึกษาและนักเรียน ปวช.ทุกสาขางาน ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา...
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:08 น.
คณะวิจัยติดตามผลการเรียนการสอนครูเกาหลีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และทำวิจัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร นางอุบล สารากิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ พร้อมคณะครูแผนกเสริมสวย ตัดผม  คณะวิจัยติดตามผลการเรียนการสอนครูเกาหลีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม...
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น.
กิจกรรมอบรมโครงการคนอาชีวอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียน ปวช. โดยมีนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กิจกรรมอบรมโครงการคนอาชีวอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี 2560...
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ร่วมต้อนรับคณะวิจัยติดตามผลครูเกาหลีที่ทำการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ร่วมต้อนรับคณะวิจัยติดตามผลครูเกาหลีที่ทำการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา...
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:01 น.
นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม MEA 4.0 Boost up to World Class วันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12 ปี 2560  นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย...
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:01 น.
12 กันยายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา มอบให้ รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน, รองฯอุบล สารากิจ ,ครูนิภา แตงแจ้ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ร่วมนำดอกไม้จันทน์ จำนวน 500 ดอก 
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:11 น.
แจ้งตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4  และห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 &a
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:03 น.
12 กันยายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศึกษาดูงาน 2560 นำนักเรียนกลุ่มธุรกิจ พร้อม ครูที่ปรึกษาแต่ละธุรกิจ เข้า ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:03 น.
8 กันยายน 2560 พ.ต.ท.โสภณ ภูนุช รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ ร.ท.ปราการ อุตสาหะ รอง.ผบ.ร้อยอาวุธเบาที่ 3 ร.21 พัน.2รอ. พร้อมคณะ เข้าพบนักเรียนให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคม ตามนโยบายของคณะ คสช.
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:04 น.
ประกาศ >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:19 น.
6 กันยายน 2560 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์์ธนา ผอ.วช.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการซ้อมของนักศึกษา โดยมี บริษัทบีพี-คาสตรอล (ประเทศ) จำกัด โดยคุณเจษฎา สุเมธาศร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ASEAN 
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:22 น.
ประกาศ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
วันที่อัพเดต: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:04 น.
6 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:15 น.
4 กันยายน 2560 นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง หัวหน้างานหลักสูตร วช.สมุทรปราการ ร่วมโครงการสัมมนาฯ เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนฯ และการเป็นผุู้ประกอบการฯ 
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:07 น.
โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดในการอบรมฯ ให้แก่ ครู หัวหน้าสาขางาน ครูที่ปรึกษาและนักเรียน ปวช.ทุกสาขางาน ทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:08 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ศูนย์การอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อบรมทุกวันเสาร์ สมัครอบรมได้ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยฯ 
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:08 น.
ประกาศ >> รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานปกครอง) 
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 14:20 น.
คณะวิจัยติดตามผลการเรียนการสอนครูเกาหลีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และทำวิจัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร นางอุบล สารากิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ พร้อมคณะครูแผนกเสริมสวย ตัดผม 
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น.
กิจกรรมอบรมโครงการคนอาชีวอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียน ปวช. โดยมีนายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ร่วมต้อนรับคณะวิจัยติดตามผลครูเกาหลีที่ทำการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:01 น.
นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม MEA 4.0 Boost up to World Class วันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12 ปี 2560 
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:01 น.
28 สิงหาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะท่านองคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:40 น.
Fix it Center Thailand 4.0 โดยนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมศูนย์ให้บริการประชาชน พร้อมให้กำลังใจทีมงาน ณ เขตชุมชนในเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการวช.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 26กรกฎาคม -27 สิงหาคม 2560
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:08 น.
23 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระยะสั้นแผนกอาหาร-ขนม คว้ารางวัล เหรียญเงิน และ เหรียญ ทองแดง ในการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารไทยเป็นชุด ความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:15 น.
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) ครั้งที่ 6/2560 
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น.
ประกาศ >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)
วันที่อัพเดต: 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:19 น.
ประกาศ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
วันที่อัพเดต: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:04 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ศูนย์การอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อบรมทุกวันเสาร์ สมัครอบรมได้ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยฯ 
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 17:08 น.
ประกาศ >> รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานปกครอง) 
วันที่อัพเดต: 6 ก.ย. 2560 เวลา 14:20 น.
รายงานผลการรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133
วันที่อัพเดต: 23 ส.ค. 2560 เวลา 16:23 น.
>>>เรียนฟรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกแดฟโฟดิว) 
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:03 น.
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อัพเดต: 18 พ.ค. 2560 เวลา 19:13 น.
>>> แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้น ปวช. 2,3  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  และปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ ชั้น ปวช. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น.
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2560 เวลา 14:21 น.
กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2560 เวลา 17:57 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา