เมนูหลัก

 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถ่ายทอดสด พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถ่ายทอดสด พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
 
21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเทคโนโลยีความงาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเปิดกิจการ ด้านการนวดน้ำมันอโรมา และ นวดสปาเท้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี    21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 16:15 น.
21 มีนาคม2560 รองฯอุบล สารากิจ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขางานที่มีการเรียนการสอนเทียบโอนฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 21 มีนาคม2560 รองฯอุบล สารากิจ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขางานที่มีการเรียนการสอนเทียบโอนฯ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:53 น.
20-24 มีนาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ และ นายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์ เข้าร่วมโครงการอบรมฮอนด้า สมาร์ทเทคโนโลยี PCX150 smart key ภายใต้โครงการ one dealer one college ให้ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 321 แห่ง 20-24 มีนาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ และ นายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน และรองฯอุบลสารากิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน และรองฯอุบลสารากิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาธุรกิจสถานพยาบาล...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:42 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ กล่าวเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙)  สอนโดย ครูนิภา แตงแจ้ (สอนฟรี) 20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ กล่าวเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:36 น.
18 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนักเรียน มูลนิธิพระดาบส ในการจบหลักสูตรเคหะบริบาล ณ วังสวนกุหลาบ 18 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนักเรียน มูลนิธิพระดาบส...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:27 น.
18 มีนาคม 2560 นางอุบล สารากิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีในการจบการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรเคหะบริบาล ณ มูลนิธิพระดาบส 18 มีนาคม 2560 นางอุบล สารากิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:20 น.
17 มี.ค. 60 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 17 มี.ค. 60 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:17 น.
17 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อประสานงานร่วมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 17 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ...
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:12 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถ่ายทอดสด พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
วันที่อัพเดต: 29 มี.ค. 2560 เวลา 15:58 น.
ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมและแผนจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีความงามเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ชมรมครูเทคโนโลยีความงาม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2560 เวลา 15:32 น.
21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเทคโนโลยีความงาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเปิดกิจการ ด้านการนวดน้ำมันอโรมา และ นวดสปาเท้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 16:15 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
21 มีนาคม2560 รองฯอุบล สารากิจ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขางานที่มีการเรียนการสอนเทียบโอนฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:53 น.
20-24 มีนาคม 2560 นายสมปอง สิขเรศ รองผู้อำนวยการ และ นายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครูสาขางานยานยนต์ เข้าร่วมโครงการอบรมฮอนด้า สมาร์ทเทคโนโลยี PCX150 smart key ภายใต้โครงการ one dealer one college ให้ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 321 แห่ง
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน และรองฯอุบลสารากิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:42 น.
20 มีนาคม 2560 รองฯธนกฤต แย้มเผื่อน พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ กล่าวเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙)  สอนโดย ครูนิภา แตงแจ้ (สอนฟรี)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:36 น.
18 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนักเรียน มูลนิธิพระดาบส ในการจบหลักสูตรเคหะบริบาล ณ วังสวนกุหลาบ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:27 น.
18 มีนาคม 2560 นางอุบล สารากิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีในการจบการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรเคหะบริบาล ณ มูลนิธิพระดาบส
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:20 น.
17 มี.ค. 60 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย รองฯอุบล สารากิจ และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:17 น.
17 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อประสานงานร่วมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:12 น.
15 มีนาคม 2560 กศน.บางเสาธง มาเข้าร่วมหารือแนวทางแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ฯ โดยมี ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ,รองฯอุบล สารากิจ ,ครูศักดิ์ ศศิกุลกมล ,ครูเจษฎา ศิรินภาทรัพย์ และครูเสฐียรพงษ์ เอียดคง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:06 น.

15 เมษายน 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ประธานกล่าวเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสำถานศึกษา RMS 2013 และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม โดย นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ


วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:57 น.
14 มี.ค.2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดอาชีวศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สอศ. โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ประธานการประชุม ณ วก.พระสมุทรเจดีย์
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:39 น.
13-15 มีนาคม 2560 ผอ. ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาววรรณี โกมลกวิน และนางอุษา คงภักดี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:21 น.
9 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 โดยเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการชั้นนำ และรุ่นพี่ที่จบการศึกษาอีกทั้งยังประกอบธุรกิจส่วนตัว เพื่อแนะแนวทางการเรียนและการทำงานในอนาคตให้แก่นักเรียน
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 13:55 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
7 มีนาคม 2560 ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วย ครูศุภเดช เมืองเงิน หัวหน้างานแนะแนวฯ นำนักเรียน 7 คน เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนลูกพ่อ" บริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสทางการศึกษา
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 16:29 น.
>>> ประกาศ!! แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Cadsoft Eagle <<<
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
>>>Download  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ระยะสั้น)  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
วันที่อัพเดต: 23 มี.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ปวช. ผ่านระบบบริหารจัดการงาน RMS2017 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:03 น.
>>>ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560<<<
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 18:11 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดสถานศึกษา RMS2013
วันที่อัพเดต: 22 ก.พ. 2560 เวลา 10:06 น.
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 19:06 น.
กำหนดการ ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2560 เวลา 13:58 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช ปีการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 16 ก.พ. 2560 เวลา 18:40 น.
แบบฟอร์มต่างๆ  (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)
วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2560 เวลา 10:44 น.
>>> Download <<< แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2560 เวลา 16:45 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา