Monthly Archive: ตุลาคม 2018

0

การแนะแนวโครงการสนับสนุนผู้ฝึกงานระหว่างประเทศ ไทย-ญี่ปุ่น

17 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองฯฝ่ายวิชาการ และครูนิเทศ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ร่วมรับฟังโครงการ...

0

ศิลปินอิสระมอบภาพวาดเป็นที่ระลึก

16 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผุ้อำนวยการฯ รับมอบภาพวาด ภาพเหมือน จากศิลปินอิสระ นายกฤษณากร มะลิวัลย์ วิทยากรสอนวาดภาพให้แก่นักเรียน ปวช....

0

สอนวาดภาพโดยศิลปินอิสระ

16 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณากร มะลิวัลย์ ศิลปินอิสระ มาถ่ายทอดความรู้การวาดภาพแบบง่ายๆ ให้แก่นักเรียนปวช. ชั...

0

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศ โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 4 วิชางานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านควบคุมระบบด้วยสมาร์ทรีเล...

0

เลี้ยงส่งและต้อนรับผู้บริหาร ครูลงตำแหน่ง

16 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย นายณัฐกิตติ์  ศรีสงศักดิ์ธนา  ผู้อำนวยการ  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลา...

0

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พบนักเรียน ปวช. หน้าเสาธง ในวันเข้ารับตำแหน่ง

  16 ตุลาคม 2561 นายลิขิต  สิมลี และ นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พบนักเรียน ปวช. หน้าเสาธง ในวันเข้ารับตำแหน่ง &...

0

บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรกของ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรกของ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

0

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร

วันที่ 13​ ตุลาคม​ 2561​ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ​ นำคณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ ของวิทยาลัยฯ​ เข้าร่วมพิธ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai