เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น สาขาปากน้ำ

– รุ่นที่ 141   <<<<<<<<อ่านรายละเอียดคลิก

หลักสูตรระยะสั้น สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

– รุ่นที่ 141   <<<<<<<<อ่านรายละเอียดคลิก 

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

*หลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 140 เริ่มเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2562

*หลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 141 เริ่มเรียนวันที่ 26 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2562

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai