เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
23 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระยะสั้นแผนกอาหาร-ขนม คว้ารางวัล เหรียญเงิน และ เหรียญ ทองแดง ในการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารไทยเป็นชุด ความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2017.08.30
 
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดย ครูกรรณิกา แสงดี หัวหน้าแผนกอาหาร-ขนม และ ครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ ครูแผนกอาหาร-ขนม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นขวัญและกำลังแก่ครู ผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิด

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา