โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557" /> โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557" />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
2016.07.08
 

 1. อุปกรณ์ดูดน้ำมันและของเหลวในรถยนต์
 2. ถังเติมลงเคลื่อนที่
 3. สร้างกล่องส่องดูคราบสิ่งสกปรกในตู้แอร์รถยนต์
 4. สร้างเครื่องการทำสูญญากาศแอร์รถยนต์
 5. สร้างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายแบบปั่น
 6. สร้างเครื่องปรับตั้งไฟหน้ารถยนต์
 7. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 8. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (ภาษาอังกฤษ) Proshow Producer
 9. สร้างอุปกรณ์เสียงไซเรน 
 10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ    
       พระประแดง

 11. การสำรวจความต้องการการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของพนักงานบริษัทแมทเทล กรุงเทพ
      จำกัด

 12. การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่าง
       สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556

 13. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
       ปีการศึกษา 2557

 14. ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของสำเร็จการศึกษา ระดับปวส. วิทยาลัยสารพัดช่าง
       สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556

 15. ปัจจัยในการเลือกซื้อแป้งอาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
 16. ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่าง
       สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2557

 17. สื่อการเรียนรู้เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม No.1 โดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio
 18. การสร้างเกมจากโปรแกรม RPG Maker VX Ace
 19. สื่อการเรียนรู้เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม No.2 
โดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio
 20. เว็บไซต์การขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของร้าน Pink Kitty โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
 21. สร้างแบบแปลนห้อง IT โดยใช้โปรแกรมไดอา Dia
 22. เก้าอี้นั่งถังเก็บขวดพลาสติกรีไซเคิล
 23. ถังดักจับพาหะนำโรค
 24. ทำเกลียวด้วยพลังงานเฟืองขับ
 25. อุปกรณ์เจาะกระดาษแบบผ่อนแรง
 26. เครื่องกำจัดกลิ่นและควันธูป
 27. ถาดถนอมอาหารเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 28. สร้างเครื่องเตือนน้ำล้น
 29. Hairpieces ประดิษฐ์ผมสวยช่วยเสริมผมเกล้า
 30. กระจกเงาสามมิติ
 31. การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ตัด ซอย เป่า เซ็ท ฟรีสไตล์ แนวประกวดแข่งขัน
 32. ครีมนวดผมสมุนไพรผสมดอกอัญชัน
 33. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปวส. ต่อคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
       สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557

 34. แชมพูเคราตินบริสุทธิ์
 35. แชมพูสารสกัดธรรมชาติ
 36. ลูกประคบหลังคลอด
 37. สร้างช่าง สานฝัน สร้างแชมป์
 38. สร้างเทคนิคการนวดกดจุดยกกระชับหน้าด้วยสมุนไพรไทยธรรมชาติ
 39. พี่สอนน้องให้เป็นช่างทำผม
 40. สายฝันสู่แชมป์ ผมเกล้า
 41. เสื้อกันเปื้อนอเนกประสงค์

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา