เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์

                           

 

                            

                           


 

 

 

                              

   

                              

 

 

 

                                      

 

                                


                                       

 

                                

              

               

               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556
                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
                    ระบบทวิภาคี

                    สมรรถนะวิชาชีพสาขางานเครื่องมือกล

                           - ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล
                           - ตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล
                           - บำรุงรักษาเครื่องมือกล          

                                                

               
                

                                                  

                                                                  

                    

               

                                                                  

           

                                                                  

                    
     


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา