เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์


ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2554   

 หลักสูตร / สาขางาน   ระดับชั้น   ปีการศึกษา  
แรกเข้า 
 จำนวนนักเรียน  หมายเหตุ   
  ทั้งหมด   นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
 ยานยนต์ปวช.12554--- 
 ปวช.225532020- 
 ปวช.325522424- 
รวม  4444-

 
 ตัวถังและสีรถยนต์ปวช.1255430273 
 ปวช.125542323-เรือนจำ สป. 
รวม  53503 
เครื่องมือกลปวช.125541212- 
 ปวช.225532222- 
 ปวช.32552 99- 
 ปวช.32551 33- ตกค้าง
รวม  4646- 
เชื่อมโลหะปวช.125542020-เรือนจำ สป. 
 ปวช.225531313- 
 ปวช.325521414- 
 ปวช.32551 44-ตกค้าง 
รวม  5151- 
ไฟฟ้ากำลังปวช.225532323- 
 ปวช.325521212- 
 ปวช.3255133 - ตกค้าง
 รวม  3838- 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.2255318108 
 ปวช.3255219811 
รวม  371819 
 รวม ปวช.  26924722 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ    
การตลาดปวส.22553 826 
รวม   826 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน       
เทคนิคยานยนต์ปวส.2255326251 
  เครื่องกลไฟฟ้าปวส.125541111- 
 ปวส.225535252 - 
อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.1255419163 
 ปวส.2255337334 
เทคโนโลยีสำนักงานปวส.1255416412 
 ปวส.2255376 1363 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปวส.1255430 228 
 ปวส.22553 82  1963 
การจัดการทั่วไปปวส.12554 43 1033 
 ปวส.22553 80 1961 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวส.12554 30 723 
รวม   502 211291 
รวม ปวส.   510 213297 
รวมทั้งสิ้น  779460319 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา