เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555  

 หลักสูตร / สาขางาน   ระดับชั้น   ปีการศึกษา  
แรกเข้า 
 จำนวนนักเรียน  หมายเหตุ   
  ทั้งหมด   นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
 ยานยนต์ปวช.125552929- 
 ปวช.325531919- 
 ปวช.3255288- ตกค้าง
รวม  5656- 
 ตัวถังและสีรถยนต์ปวช.225541515- 
 ปวช.225542323-เรือนจำ สป. 
รวม  3838- 
เครื่องมือกลปวช.1255528262 
 ปวช.225541091 
 ปวช.2255420191แสตนดาร์ดแคน 
 ปวช.325531818- 
 ปวช.3255222- ตกค้าง
รวม  78744 
เชื่อมโลหะปวช.12555--- 
 ปวช.225541414-เรือนจำ สป.
 ปวช.325531212- 
 ปวช.3255277-ตกค้าง 
รวม  3333- 
ไฟฟ้ากำลังปวช.1255528253 
 ปวช.325532020- 
 ปวช.3255211- ตกค้าง
 รวม  49463 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.12555291316 
 ปวช.325531798 
 ปวช.325521-1 ตกค้าง
รวม  472225 
 รวม ปวช. ทั้งหมด  30126932 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน    
เทคนิคยานยนต์ปวส.125551091 
 ปวส.2255417152 
รวม  27243 
 อุตสาหกรรมการผลิตปวส.125553737- 
 ปวส.2255424222 
รวม  61592 
เครื่องกลไฟฟ้าปวส.125552121- 
 ปวส.225541717- 
รวม  3838- 
การจัดการทั่วไปปวส.1255524321 
 ปวส.22554491534 
รวม  731855 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปวส.1255515312 
 ปวส.2255434133 
รวม  49445 
เทคโนโลยีสำนักงานปวส.1255533726 
 ปวส.2255431526 
รวม  641252 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวส.12555681454 
 ปวส.22554--- 
รวม  681454 
รวม ปวส. ทั้งหมด  380 169211 
รวมทั้งสิ้น  681438243 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา