เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์

  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556  


 หลักสูตร / สาขางาน   ระดับชั้น   ปีการศึกษา  
แรกเข้า 
 จำนวนนักเรียน  หมายเหตุ   
  ทั้งหมด   นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
 ยานยนต์ปวช.1255622211 
 ปวช.225552323- 
 ปวช.3255455- ตกค้าง
รวม  50491 
 ตัวถังและสีรถยนต์ปวช.325541212- 
 ปวช.3*25541010-เรือนจำ สป. 
รวม  2222- 
เครื่องมือกลปวช.1255622202 
 ปวช.2255515132 
 ปวช.3**25541717-แสตนดาร์ดแคน 
 ปวช.32554871 
 ปวช.3255355- ตกค้าง
รวม  67625 
เชื่อมโลหะปวช.3*255488- เรือนจำ สป.
 ปวช.3255388-ตกค้าง
รวม  16169- 
ไฟฟ้ากำลังปวช.1255622211 
 ปวช.2255522211 
 รวม  44422 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.1255617107 
 ปวช.3255520614 
 ปวช.32553211 ตกค้าง
รวม  391722 
 รวม ปวช. ทั้งหมด  23820830 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน    
เทคนิคยานยนต์ปวส.125565353- 
 ปวส.2255511101 
รวม  64631 
 อุตสาหกรรมการผลิตปวส.1255642384 
 ปวส.2255537343 
รวม  79727 
เครื่องกลไฟฟ้าปวส.1255654531 
เครื่องทำความเย็นฯปวส.125561717-สมทบ
 ปวส.225551919- 
รวม  90891 
การจัดการทั่วไปปวส.12556712645 
 ปวส.22555301020 
รวม  1013665 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปวส.1255634331 
 ปวส.2255515510 
รวม  49841 
เทคโนโลยีสำนักงานปวส.12556491039 
 ปวส.2255534628 
รวม  831667 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวส.1255660357 
 ปวส.2255536729 
รวม  961086 
รวม ปวส. ทั้งหมด  562 294268 
รวมทั้งสิ้น  600502298 

       หมายเหตุ    1.  *  นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส
                          2. **  นักเรียน ปวช. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทำความร่วมมือกับบริษัทแสตนดาร์ทแคน


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา