เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์


ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557  


 หลักสูตร / สาขางาน   ระดับชั้น   ปีการศึกษา  
แรกเข้า 
 จำนวนนักเรียน  หมายเหตุ   
  ทั้งหมด   นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    (ปวช.)          
 ยานยนต์ปวช.125572323- 
 ปวช.225561616- 
 ปวช.325551717- 
 ปวช.3255311-ตกค้าง
รวม  5757- 
 ตัวถังและสีรถยนต์ปวช.3255455-ตกค้าง
รวม  55- 
เครื่องมือกลปวช.1255722220 
 ปวช.2255613121 
 ปวช.3255511101 
รวม  46442 
เชื่อมโลหะปวช.125572121- 
 ปวช.225561515- 
รวม  3636- 
ไฟฟ้ากำลังปวช.1255722211 
 ปวช.2255614131 
 ปวช.3255521201 
 รวม  57543 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.1255722139 
 ปวช.125571385ASM 
 ปวช.225561495 
 ปวช.3255519613รักษาสภาพ 1 คน
รวม  683632 
อาหารและโภชนาการปวช.1255710-10 
รวม  10-10 
การจัดการความปลอดภัยปวช.12556853ASM
รวม  853 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวช.1255613013117อินเตอร์แคร์
(เทียบโอนฯ)ปวช.12556100991จุฬารัตน์
รวม  23022208 
 รวม ปวช. ทั้งหมด  517259258 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน    
เทคนิคยานยนต์ปวส.125572525- 
 ปวส.2255633321 
รวม  58571 
 อุตสาหกรรมการผลิตปวส.1255752448 
 ปวส.2255630300 
รวม  82748 
เครื่องกลไฟฟ้าปวส.1255735314 
 ปวส.225553131- 
เครื่องทำความเย็นฯปวส.2255520191สมทบ
รวม  86815 
การจัดการทั่วไปปวส.1255728424 
 ปวส.22556431231 
รวม  711655 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปวส.1255722913 
 ปวส.2255620416 
รวม  421329 
เทคโนโลยีสำนักงานปวส.1255737532 
 ปวส.2255641932 
รวม  781464 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวส.1255745243 
 ปวส.2255620020 
รวม  65263 
เทคโนโลยีความงามปวส.1255716115 
 ปวส.2255623815 
รวม  39930 
รวม ปวส. ทั้งหมด  521266255 
รวมทั้งสิ้น  1038525513 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา