เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์


ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 


 หลักสูตร / สาขางาน   ระดับชั้น   ปีการศึกษา  
แรกเข้า 
 จำนวนนักเรียน  หมายเหตุ   
  ทั้งหมด   นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
 ยานยนต์ปวช.125582727- 
 ปวช.225572020- 
 ปวช.325561616- 
 ปวช.3255533-ตกค้าง
รวม  6666- 
เครื่องมือกลปวช.125582424- 
 ปวช.225571515- 
 ปวช.32556981 
 ปวช.3255511-ตกค้าง
รวม  49481 
เชื่อมโลหะปวช.1255823221 
 ปวช.22557981 
 ปวช.325561414- 
รวม  46442 
ไฟฟ้ากำลังปวช.1255825241 
 ปวช.225572020- 
 ปวช.3255612102 
 รวม  57543 
อิเล็กทรอนิกส์ปวช.1255825196 
รวม  25196 
การบัญชีปวช.1255815213 
รวม  15213 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.1255820911 
 ปวช.225571385รักษาสภาพ 3 คน
 ปวช.325561486 
 ปวช.32555422ตกค้าง
รวม  512724 
อาหารและโภชนาการปวช.125581138 
 ปวช.225577-7 
รวม  18315 
การจัดการความปลอดภัยปวช.1255824222เทียบโอนฯ
 ปวช.2255688-เทียบโอนฯ
รวม  32302 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวช.1255821733184อินเตอร์แคร์
 ปวช.2255713011119อินเตอร์แคร์
ทวิภาคีปวช.1255824321จุฬารัตน์
 ปวช.2255770961จุฬารัตน์
รวม  44156385 
 รวม ปวช. ทั้งหมด  800349451 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน    
เทคนิคยานยนต์รุ่นที่ 1725581717- 
 รุ่นที่ 16255714122 
 รุ่นที่ 15255722- 
 รุ่นที่ 14255699- 
 รุ่นที่ 13255688- 
รวม  50482 
 อุตสาหกรรมการผลิตรุ่นที่ 17255815141 
 รุ่นที่ 162557532 
 รุ่นที่ 152557541 
 รุ่นที่ 14255620164 
 รุ่นที่ 13255621174 
รวม  665412 
เครื่องกลไฟฟ้ารุ่นที่ 17255829263 
 รุ่นที่ 16255722211 
 รุ่นที่ 15255755- 
 รุ่นที่ 1425561212- 
 รุ่นที่ 13255617143 
รวม  85787 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์รุ่นที่ 172558615 
 รุ่นที่ 162557817 
 รุ่นที่ 152557--- 
 รุ่นที่ 1425562-2 
 รุ่นที่ 13255614311 
รวม  30525 
การจัดการทั่วไปรุ่นที่ 17255817215 
 รุ่นที่ 16255721165 
 รุ่นที่ 152557954 
 รุ่นที่ 14255613-13 
 รุ่นที่ 13255616412 
รวม  762749 
เทคโนโลยีสำนักงานรุ่นที่ 172558311714 
 รุ่นที่ 16255717314 
 รุ่นที่ 152557211 
 รุ่นที่ 142556514 
 รุ่นที่ 13255615312 
รวม  702545 
ธุรกิจสถานพยาบาลรุ่นที่ 172558911774 
 รุ่นที่ 162557--- 
 รุ่นที่ 152557--- 
 รุ่นที่ 1425568-8 
 รุ่นที่ 132556--- 
รวม  991782 
เทคโนโลยีความงามรุ่นที่ 172558514 
 รุ่นที่ 162557413 
 รุ่นที่ 1525573-3 
 รุ่นที่ 1425562-2 
 รุ่นที่ 13255616-16 
รวม  30228 
ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิภาคี)รุ่นที่ 1525572-2ปวส.2
รวม  2-2 
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)รุ่นที่ 1725582828-ปวส.1
รวม  2828- 
เครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)รุ่นที่ 1725585353-ปวส.1
รวม  5353- 
การจัดการทั่วไป (ทวิภาคี)รุ่นที่ 1725586161- 
รวม  6161- 
รวม ปวส. ทั้งหมด  650398252 
รวมทั้งสิ้น  1450747703 

   


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา