เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์


ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
 หลักสูตร / สาขางาน   ระดับชั้น   ปีการศึกษา  
แรกเข้า 
 จำนวนนักเรียน  หมายเหตุ   
  ทั้งหมด   นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
 ยานยนต์ปวช.125592222- 
 ปวช.225582121- 
 ปวช.325571919- 
 ปวช.32556---ตกค้าง
รวม  6262- 
เครื่องมือกลปวช.125592626- 
 ปวช.225582020- 
 ปวช.325571414-พักการเรียน 1 คน
รวม  6060- 
โครงสร้างปวช.1255920191 
 ปวช.225581212- 
 ปวช.32557761 
 ปวช.32556---พักการเรียน 1 คน
รวม  39372 
ไฟฟ้ากำลังปวช.1255924231 
 ปวช.225581919- 
 ปวช.325571818- 
 ปวช.325561-- 
 รวม  62601 
อิเล็กทรอนิกส์ปวช.1255926251 
 ปวช.2255820164 
รวม  46415 
การบัญชีปวช.125591019 
 ปวช.22558817 
รวม  18216 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.1255921714 
 ปวช.225581376 
 ปวช.325571275 
 ปวช.3255611-ตกค้าง
รวม  472225 
อาหารและโภชนาการปวช.22558734 
 ปวช.325573-3 
รวม  1037 
การจัดการความปลอดภัยปวช.12559--- 
เทียบโอนฯปวช.2255822202 
รวม  22202 
ธุรกิจสถานพยาบาลปวช.1255914810138อินเตอร์แคร์
เทียบโอนฯปวช.22558---อินเตอร์แคร์
 ปวช.1255943439จุฬารัตน์
 ปวช.22558---จุฬารัตน์
รวม  19114177 
รวม ปวช.ทวิภาคี
และปวช.เทียบโอนฯ
  556321235 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ทวิศึกษา)
ปวช.22558251015กศน.บางเสาธง
โครงสร้าง (ทวิศึกษา)ปวช.125591919-ป้อมนาคราชสวาทย์-
ยานนท์
รวม  442915 
 รวม ปวช. ทั้งหมด  600350250 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน    
เทคนิคยานยนต์รุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 21255915-- 
 รุ่นที่ 20255935-- 
 รุ่นที่ 19255921-- 
 รุ่นที่ 1825595-- 
รวม  76-- 
 อุตสาหกรรมการผลิตรุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 21255919-- 
 รุ่นที่ 20255917-- 
 รุ่นที่ 19255912-- 
 รุ่นที่ 1825598-- 
รวม  56-- 
ไฟฟ้ากำลังรุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 21255920-- 
 รุ่นที่ 20255927-- 
 รุ่นที่ 19255923-- 
 รุ่นที่ 18255916-- 
รวม  86-- 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์รุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 21255911-- 
 รุ่นที่ 2025594-- 
 รุ่นที่ 1925599-- 
 รุ่นที่ 1825597-- 
รวม  31-- 
การจัดการทั่วไปรุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 21255941-- 
 รุ่นที่ 20255920-- 
 รุ่นที่ 19255911-- 
 รุ่นที่ 18255917-- 
รวม  89-- 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 21255914-- 
 รุ่นที่ 20255918-- 
 รุ่นที่ 19255914-- 
 รุ่นที่ 1825595-- 
รวม  51-- 
เทคโนโลยีความงามรุ่นที่ 222559--- 
 รุ่นที่ 2125592-- 
 รุ่นที่ 2025593-- 
 รุ่นที่ 1925595-- 
 รุ่นที่ 1825593-- 
รวม  13-- 
ธุรกิจสถานพยาบาล (1)รุ่นที่ 222559--- 
(ทวิภาคี)รุ่นที่ 212559--- 
 รุ่นที่ 20255996-- 
 รุ่นที่ 192559--- 
 รุ่นที่ 182559--- 
รวม  96-- 
ธุรกิจสถานพยาบาล (2)รุ่นที่ 222559--- 
(ทวิภาคี)รุ่นที่ 212559--- 
 รุ่นที่ 20255924-- 
 รุ่นที่ 192559--- 
 รุ่นที่ 182559--- 
รวม  24-- 
เทคนิคยานยนต์ (3)รุ่นที่ 222559--- 
(ทวิภาคี)รุ่นที่ 212559--- 
 รุ่นที่ 20255926-- 
 รุ่นที่ 192559--- 
 รุ่นที่ 182559--- 
รวม  26-- 
เทคนิคเครื่องกลเรือ (4)(ทวิภาคี)รุ่นที่ 22,21,20,19,182559--- 
รวม  --- 
การจัดการทั่วไป (5)
(ทวิภาคี)
รุ่นที่ 20255913-- 
รวม  13-- 
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (6)(ทวิภาคี)รุ่นที่ 21255920-- 
รวม  20-- 
รวม ปวส. ทั้งหมด  581-- 
รวมทั้งสิ้น  1181350250 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา