หน้าหลัก    ข่าวสาร    สาขางาน/แผนกวิชา    งานประชาสัมพันธ์    ข้อมูลสารสนเทศ    งานทะเบียน    Downloads
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรากำลังจะย้าย WEBSITE ใหม่ขออภัยขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เนื้อหา - แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
รายละเอียด

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    
     
 แผนกวิชา ศิลปประดิษฐ์    
 จัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษาละ 4 รุ่น ในรายวิชา    
  การจัดดอกไม้สด (1403-2301)  ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 310 บาท  
     กำลังเปิดรับสมัคร รุ่น 118  เปิดเรียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556    
  การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก (1403-6301)  ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 310 บาท  
     
 เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ใช้เวลาเรียนวันละ 3 ชั่วโมง รอบเช้า 09.00-12.00 น.   
     
 การจัดดอกไม้สด    
 สอนการร้อยมาลัยแบบต่างๆ มาลัยบ่าว-สาว การจัดดอกไม้ประกอบเวที เชิงเทียน การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน  
 การทำบายสีปากชาม การจัดซุ้มดอกไม้งานมงคล การจัดพวงหรีดงานศพ ฯลฯ  
     
      
     
 การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก    
 -สอนการทำของชำร่วยจากการแปรรูปสมุนไพรใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ยาดมส้มโอมือ เจลล้างมือ ยาหม่อง พิมเสนน้ำ  
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเสื้อผ้า ฯลฯ    
 -การออกแบบของที่ระลึก เช่น ออกแบบตกแต่งเสื้อยืด กระเป๋า ฯลฯ  
 -การออกแบบของที่ระลึกจากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น โอ่งจากเศษผ้าไหม เข็มกลัดติดเสื้อ ฯลฯ  
 -การออกแบบของชำร่วยจากการบูรหอมรูปแบบต่างๆ ของชำร่วยบุหงาสด ของชำร่วยบุหงาแห้งแบบต่างๆ  
     
 ผู้สอน : ครู นิภา  แตงแจ้   หมายเลขโทรศัพท์ 089-300-3183,  089-988-8095, 02-395-4055  ต่อ 142  
     
  โหราศาสตร์ไทย (1307-1101)  ระยะเวลาในการเรียน 75 ชั่วโมง ค่าเรียน 160 บาท  
      กำลังเปิดรับสมัคร รุ่น 118  เปิดเรียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556    
    เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ใช้เวลาเรียนวันละ 3 ชั่วโมง รอบบ่าย 13.00-16.00 น.  
     
 โหราศาสตร์ไทย    
 ศึกษาการดูลายมือทางโหราศาสตร์ และเลข 7 ตัว    
     
      
     
 ผู้สอน : ครู พีระพล    แพถนอม     หมายเลขโทรศัพท์  081-447-8435   
     
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานทะเบียน โทรศัพท์ 02.-395-3935,02-395-4055 ต่อ 131  
     
 
 
 สื่อการสอนแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
         ความคิดเห็น

ชื่อ
*
อี-เมล์ *
ข้อความ *
รหัสลับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
CopyRight © 2009 spkpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 274ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร  ต่อ 118
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288