เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 ทำเนียบผู้บริหาร
 หลักสูตรการสอน
 อาคารสถานที่
 ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
 ข้อมูลความเสี่ยง
 ข่าวสารทั้งหมด
 ข้อมูลนักเรียน
 ติดต่อเรา

สาขา แผนก
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานยานยนต์
สาขางานช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเขียนแบบก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม
 แผนกวิชาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
 แผนกวิชาอาหาร-ขนม

เว็บลิงค์


ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจความต้องการกำลังคน


งานวิจัย

งานความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


BlockLeft-1

 

           งานประชาสัมพันธ์ 


            เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     

 

 


BlockLeft-2

 แผนที่การเดินทาง  

     

        

  ประชาสัมพันธ์งานศูนย์บ่มเพาะฯ

       

       
 

       

 

 ประชาสัมพันธ์งานโครงการพิเศษ

       

 

<a href=พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557" title="พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557" width="400" height="266" />
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
 
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
 
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ในแข่งขันการประกวด R-style Dancin งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย...
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 21:49 น.
พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57
วันที่อัพเดต: 8 ธ.ค. 2557 เวลา 17:36 น.
ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:34 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมจัดทำแผนฝึกตามโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ...
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:18 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:08 น.
รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:04 น.
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(FIX IT) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(FIX IT) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:01 น.
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2559 เวลา 11:14 น.
>> เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 128  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤษภาคม 2559
วันที่อัพเดต: 3 ก.พ. 2559 เวลา 09:06 น.
>>New<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 3 ก.พ. 2559 เวลา 10:51 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
วันที่อัพเดต: 21 ธ.ค. 2558 เวลา 13:33 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 21 ธ.ค. 2558 เวลา 13:39 น.
ประกาศประชาพิจารณ์

 


วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2558 เวลา 08:12 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 13 ต.ค. 2558 เวลา 09:46 น.
เปิดอบรมฟรี!! "การซ่อมจักรยานเบื้องต้น"
วันที่อัพเดต: 15 ก.ย. 2558 เวลา 14:26 น.
 ประกาศ!! ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1
วันที่อัพเดต: 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:13 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 2 ก.ค. 2558 เวลา 08:47 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 13 ต.ค. 2558 เวลา 11:09 น.
รับสมัครเรียน ปวช. แผนกเสริมสวย-ตัดผม
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 11:02 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่อัพเดต: 4 ก.พ. 2559 เวลา 07:30 น.
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:38 น.
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปิดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวร/ยามรักษาการณ์
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
วันที่อัพเดต: 24 ก.ย. 2558 เวลา 19:28 น.
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วันที่อัพเดต: 2 ก.พ. 2559 เวลา 13:52 น.

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:24 น.
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่อัพเดต: 9 ก.พ. 2559 เวลา 11:14 น.
>> เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 128  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤษภาคม 2559
วันที่อัพเดต: 3 ก.พ. 2559 เวลา 09:06 น.
>>New<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 3 ก.พ. 2559 เวลา 10:51 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
วันที่อัพเดต: 21 ธ.ค. 2558 เวลา 13:33 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 21 ธ.ค. 2558 เวลา 13:39 น.
ประกาศประชาพิจารณ์

 


วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2558 เวลา 08:12 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 13 ต.ค. 2558 เวลา 09:46 น.
เปิดอบรมฟรี!! "การซ่อมจักรยานเบื้องต้น"
วันที่อัพเดต: 15 ก.ย. 2558 เวลา 14:26 น.
 ประกาศ!! ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1
วันที่อัพเดต: 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:13 น.
รับสมัครเรียน ปวช. แผนกเสริมสวย-ตัดผม
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 11:02 น.
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:38 น.
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปิดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวร/ยามรักษาการณ์
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
วันที่อัพเดต: 24 ก.ย. 2558 เวลา 19:28 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 2 ก.ค. 2558 เวลา 08:47 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 13 ต.ค. 2558 เวลา 11:09 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา