หน้าหลัก    ข่าวสาร    สาขางาน/แผนกวิชา    งานประชาสัมพันธ์    ข้อมูลสารสนเทศ    งานทะเบียน    Downloads
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรากำลังจะย้าย WEBSITE ใหม่ขออภัยขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

รายการหลัก
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  ผังผู้บริหาร
  หลักสูตรการสอน
  งบประมาณ/การเงิน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  บุคลากร
  ครุภัณฑ์
  อาคารสถานที่
  ข้อมูลนักเรียน
   บอรด๋งานประกันคุณภาพ
eDLTV


โครงการeDLTV พัฒนาอาชีพ

สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ :
ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้ :
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :

เว็บลิ้งค์


 


 
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
 
 
 
 ระบบSCANเวลาเข้า-ออก 
       
 
เวปไซด์ของครูในวิทยาลัย

spkpoly__ON FACEBOOK


ระบบรายงานการเงิน
และผลการเรียน
ถามมา - ตอบไป
งานติดตั้งจานดาวเทียม โดยครูศักดิ์
ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยครูปกรณ์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยครูประวิทย์
ซ่อมจักรยานยนต์ โดยครูอำนวย
งานอลูมิเนียม  โดยครูดำรงค์
โหราศาสตร์  โดยครูพีระพล
CAD เครื่องมือกล โดยครูสุทธภา
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าโดยครูปรินทร
เครื่องปรับอากาศ โดยครูสมบัติ

บำรุงรักษายานยนยต์ โดยครูณรงศักดิ์
ปรึกษางานก่อสร้างโดยครูพูนศักดิ์
งานความร่วมมือและทวิภาคีโดยครูดำรงค์
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
 พ.ร.บ.เงืนเดือน,เงืนประจำตำแหน่ง 
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
 ระเบียบการบริหารสถานศึกษา2552 
 ระเบียบการเบิกค่าสอนพิเศษ2550
แบบฟอร์มโครงงานนักศึกษา
 ตัวอย่างการเขียนโครงงาน
สื่อการสอน Online

วิจัยภายในวิทยาลัย
งานความร่วมมือและทวิภาคี
ศิษย์เก่าดีเด่น

      ศิษย์เก่าดีเด่น
Online Security
      
QRcode.spkpoly
 
uu
ข้อมูลสารสนเทศ - ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
รายละเอียด
                                                           
สรุปข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ด้วยงบเงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และเงินงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2551
 
 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / ประเภทงบประมาณที่ใช้ สาขางาน จำนวนงบประมาณ
  งบอุดหนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย    59,900.00  
  1  รถเข็นของผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบเอนกประสงค์  ไฟฟ้ากำลัง  6,740.00  
  2  เครื่องทำปลาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติ  เชื่อมโลหะ  29,960.00  
  3  ชุดเครื่องทำความสะอาดในที่สูง  สามัญสัมพันธ์  7,500.00  
  4  กระดาษอัดแผ่นจากกระดาษหนังสือพิมพ์  สามัญสัมพันธ์  12,200.00  
  5 ชุดสาธิตการเขียนกราฟของฟังก์ชั่นไซน์  สามัญสัมพันธ์  3,500.00  
  งบดำเนินงาน (ผลผลิตระยะสั้น)    41,172.53  
  1  ชุดคานกั้นรถแบบกึ่งอัตโนมัติ  เชื่อมโลหะ  29,542.70  
  2  อาคารจอดรถจักรยานยนต์แบบประกอบแยกส่วน  เชื่อมโลหะ  41,172.53  
   รวมทั้งสิ้น    101,072.53  
                                                           
สรุปข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ด้วยงบเงินอุดหนุน ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2552
 
 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / ประเภทงบประมาณที่ใช้ สาขางาน จำนวนงบประมาณ
 งบอุดหนุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   90,000.00  
  1  พัฒนาเครื่องทำปลาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติ  เชื่อมโลหะ 5,128.51  
  2  เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  เครื่องมือกล  25,252.00  
  3  เครื่องขัดเงาชิ้นงาน  เครื่องมือกล  5,970.60  
  4  กังหันลมพลังงานทดแทน  เครื่องมือกล  23,630.00  
  5  โครงงานคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  สามัญสัมพันธ์  30,000.00  
   รวมทั้งสิ้น    89,981.11  

สรุปข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ด้วยงบเงินอุดหนุน ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2553
 
 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / ประเภทงบประมาณที่ใช้ สาขางาน จำนวนงบประมาณ
 งบอุดหนุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   60,000.00  
  1  เครื่องฉายภาพสามมิติราคาประหยัด ไฟฟ้ากำลัง 25,532.00  
  2  ถุงมือจราจรไฮเทค  ไฟฟ้ากำลัง
  3  ระบบเปิด-ปิดไฟหน้ารถอัตโนมัติ  ไฟฟ้ากำลัง
  4  รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังเงียบ  ไฟฟ้ากำลัง
  5  ผู้ช่วยห้องสมุด  ไฟฟ้ากำลัง
  6  อุปกรณ์ล๊อคล้อรถยนต์ (Idea Lock)  ไฟฟ้ากำลัง
  7  อุปกรณ์เก็บเศษโลหะสำหรับงานเครื่องกล  เครื่องมือกล  15,729.00  
  8  เครื่องมือสร้างงานศิลป์ด้วยเส้นตรง วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม  สามัญสัมพันธ์  8,720.00  
  9  หุ่นยนต์ดูดฝุ่น  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  9,950.00  
   รวมทั้งสิ้น    59,931.00  

สรุปข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ด้วยงบเงินอุดหนุน ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2554
 
 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / ประเภทงบประมาณที่ใช้ สาขางาน จำนวนงบประมาณ
 งบอุดหนุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   60,000.00  
  1  ป้ายแสดงผลงานและช่วยสอน ไฟฟ้ากำลัง 43,730.00  
  2  ขาช่วยแรง  ไฟฟ้ากำลัง
  3 รถจักรยานพลังลมอัด  ไฟฟ้ากำลัง
  4  แปลงปลูกผักไฮโดรโฟรนิก  ไฟฟ้ากำลัง
  5  เครื่องฟอกอากาศตั้งโต๊ะ  ไฟฟ้ากำลัง
  6  เครื่องสร้าางกระแสไฟฟ้าจากคลื่นใต้น้ำ  ไฟฟ้ากำลัง
  7  อุปกรณ์เก็บเศษโลหะสำหรับงานเครื่องกล  เครื่องมือกล  42,990.00  
  8  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สามัญสัมพันธ์  7,500.00  
  9  ทองม้วนปลาสลิด แผนกวิชาอาหารและขนม  4,780.00  
   รวมทั้งสิ้น    90,000.00  
สรุปข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ด้วยงบเงินอุดหนุน ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2555
 
 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / ประเภทงบประมาณที่ใช้ สาขางาน จำนวนงบประมาณ
 งบอุดหนุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   60,000.00  
  1  เตาประหยัดพลังงาน ไฟฟ้ากำลัง 10,655.00  
  2  เครื่องพ่นยาปลอดภัย  ไฟฟ้ากำลัง               9,895.00
  3  กล้องช่วยการสอน  เครื่องมือกล  7,212.00  
  4  หม้อกลั่นสมุนไพรหอมระเหย  เครื่องมือกล  10,538.00  
  5  สิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว  เชื่อมโลหะ  14,999.00  
   โครงงานวิทย์  สามัญสัมพันธ์                           6,700
   รวมทั้งสิ้น    59,999.00  
สรุปข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ด้วยงบเงินอุดหนุน ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2556
 
 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / ประเภทงบประมาณที่ใช้ สาขางาน จำนวนงบประมาณ
 งบอุดหนุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   70,000.00  
  1  เตาประหยัดพลังงาน version 2 ไฟฟ้ากำลัง 5,000.00  
  2  อุปกรณ์กั้นรถ  ไฟฟ้ากำลัง                    15,000.00
  3  อุปกรณ์ห้ามจอดรถ  เครื่องมือกล                      8,000.00
  4  อุปกรณ์ดูดน้ำมะพร้าวอ่อน  เครื่องมือกล                      3,000.00
  5  เครื่องยิงลูกปิงปอง  เครื่องมือกล                      8,000.00
  6  รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัย  เครื่องมือกล                    15,000.00
  7  อุปกรณ์ถอดตลับลูกปืน  เครื่องมือกล  20,000.00  
  8  เครื่องมือสร้างงานศิลป์ด้วยเส้นตรง วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม  สามัญสัมพันธ์   
       
   รวมทั้งสิ้น    59,931.00  


วันที่: 15/04/2009 @ 11:34:05
CopyRight © 2009 spkpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 274ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร  ต่อ 118
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288