Author: admin

0

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้กำหนดการสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-1...

0

ประกาศผลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณ...

0

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

0

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็น...

0

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กร...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการ Fix It Center 2562

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 3-4 และ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562 ณ ชุมชนศิษย์คุณธรร...

0

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกและกทม.

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ได้รับผลการประเมิน ภาคตะวันออกและ...

0

ภาพกิจกรรม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม.

วันที่ 9-15 กรกฎาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม. และได้รับเกียรติให้...

0

ภาพกิจกรรมพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช...

0

ภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมหาวงษ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดมหาวงษ์    

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai