Author: admin

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 สนใจสมัคร หรือสอบถามโทร 02-395-3935 ต่อ 330 ...

0

ภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่...

0

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อู่แพรกษา รับซ่อมรถจักรยานยนต์

อู่แพรกษา รับซ่อมรถจักรยานยนต์ ดำเนินงานภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดบริการ เวลา 08.00-18.00น. เบอร์โ...

0

ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษของฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษของฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่า...

0

ภาพกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึ...

0

ภาพกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอกนประสงค์ อ...

0

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 142

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 142 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai