Author: admin

0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

0

วิชา งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์  30 ชั่วโมง เปิดเรียนรอบเช้า-บ่าย วันอาทิตย์ 09.00 – 17.30น. ครู...

0

ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดชัยมงคล

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรีย...

0

กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน การจัดประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ ลงทะเบียนเรียนนักเรียน ชั้น ปวช,2-3 ชั้น ปวส. 2 ระบบทวิภาคี การจัดประชุมผู้ปกครองของ นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. 1-3 และชั้น ปวส. 1-2 ระบ...

0

ภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 5

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  Education to Employment : Vocationa...

0

อัพเดท!! กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคล

กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ โดยวัดชัยมงคลร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคล

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai