Author: admin

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการ Fix It Center 2562

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 3-4 และ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562 ณ ชุมชนศิษย์คุณธรร...

0

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกและกทม.

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ได้รับผลการประเมิน ภาคตะวันออกและ...

0

ภาพกิจกรรม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม.

วันที่ 9-15 กรกฎาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม. และได้รับเกียรติให้...

0

ภาพกิจกรรมพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช...

0

ภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมหาวงษ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดมหาวงษ์    

0

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailand) ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน

วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailan...

0

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิย...

0

ภาพการจัดการประชุม อ.กรอ.อศ.ตัวถังและสี และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนว...

0

ภาพการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคฯ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชั้น...

0

วิชา งานซอยผม-ตัดผม ครูวิชชญาภาณ์ (สาขาบางพลี)

แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขาบางพลี) วิชา งานซอยผม-ตัดผม  75 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางสาววิชชญาภาณ์  ศรีพรม เปิดเรียนรอบเช...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai