Category: ไม่มีหมวดหมู่

0

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?           “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึก...

0

ขยับเท่ากับออกกำลังกาย

14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล เต้นแอโรบิค ดำเนินการ โดย ชมรม TO BE NUMBER O...

0

แสดงความยินดีกับข้าราชการย้ายไปปฏิบัติราชการภูมิลำเนา

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายลิขิต สิ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai