Category: หลักสูตรที่เปิดสอน

0

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ครูณรงศักดิ์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 75 ชั่วโมง โดยครูณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร 085-1124-713 เรียนรู้ทั้งภาคทฤ...

0

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?           “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึก...

0

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 สนใจสมัคร หรือสอบถามโทร 02-395-3935 ต่อ 330 ...

0

วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ครูภิญญดา

แผนกเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา 08 –...

0

วิชา งานอาหารไทยและขนมไทย ครูวิสาข์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานอาหารไทย (105-1403-1301) และงานขนมไทย (105-1403-1302) โดยครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ แผนกวิชาอาหารและขนม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำ...

0

วิชา ทักษะสื่อสารภาษาจีน Ms.Tu Yina

ฝึกการพูดภาษาจีนแบบเร่งด่วน! เพื่อการทำงาน การสนทนาและการออกเสียงภาษาจีนเบื้องต้น การเขียนอักษรจีนเบื้องต้นและอื่นๆ วิชา ทักษะสื่อสารภาษาจีน 105-1703-...

0

วิชา งานแต่งผมชายสมัยนิยม ครูระพีพัฒน์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานแต่งผมชายสมัยนิยม (1403-1502) โดยครูระพีพัฒน์ ศรีทะ แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 150 ชั่วโ...

0

วิชา งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

  วิชา งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    จำนวน 30 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม   >>>คลิก<<< ตัว...

0

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์)

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์) หลักสูตรที่ 1  :    การอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคลชั่วคราว) ใ...

0

วิชาตุ๊กตาผ้าทำมือ ครูภูริชภูมิ

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาตุ๊กตาผ้าทำมือ รหัสวิชา 1403-6202 จำนวน 60 ชม. – ตุ๊กตาหมีผูกโบว์ – ตุ๊กตาแมวผูกโบว์ – ตุ๊กตากระต่าย...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai