Category: หลักสูตรที่เปิดสอน

0

วิชา งานเครื่องปรับอากาศ ครูสมบัติ

แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานเครื่องปรับอากาศ  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นายสมบัติ เจริญสุข เปิดเรียนรอบเช้า 09.00 น....

0

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ครูณรงศักดิ์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 75 ชั่วโมง โดยครูณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร 085-1124-713 เรียนรู้ทั้งภาคทฤ...

0

วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ครูภิญญดา

แผนกเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา 08 –...

0

วิชา งานอาหารไทยและขนมไทย ครูวิสาข์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานอาหารไทย (105-1403-1301) และงานขนมไทย (105-1403-1302) โดยครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ แผนกวิชาอาหารและขนม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำ...

0

วิชา งานแต่งผมชายสมัยนิยม ครูระพีพัฒน์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานแต่งผมชายสมัยนิยม (1403-1502) โดยครูระพีพัฒน์ ศรีทะ แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 150 ชั่วโ...

0

วิชา งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

  วิชา งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    จำนวน 30 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม   >>>คลิก<<< ตัว...

0

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์)

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์) หลักสูตรที่ 1  :    การอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคลชั่วคราว) ใ...

0

วิชาตุ๊กตาผ้าทำมือ ครูภูริชภูมิ

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาตุ๊กตาผ้าทำมือ รหัสวิชา 1403-6202 จำนวน 60 ชม. – ตุ๊กตาหมีผูกโบว์ – ตุ๊กตาแมวผูกโบว์ – ตุ๊กตากระต่าย...

0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 4

สมัครออนไลน์ได้ที่  >>>คลิก<<< งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รอบที่ 1 วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน 08.30 – 17.00 น...

0

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น สาขาปากน้ำ – รุ่นที่ 140 หลักสูตรระยะสั้น สาขาชุมชนเมือ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai