Category: หลักสูตรที่เปิดสอน

0

วิชา งานซอยผม-ตัดผม ครูวิชชญาภาณ์ (สาขาบางพลี)

แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขาบางพลี) วิชา งานซอยผม-ตัดผม  75 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางสาววิชชญาภาณ์  ศรีพรม เปิดเรียนรอบเช...

0

วิชา งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์  30 ชั่วโมง เปิดเรียนรอบเช้า-บ่าย วันอาทิตย์ 09.00 – 17.30น. ครู...

0

วิชา งานเครื่องปรับอากาศ ครูสมบัติ

แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานเครื่องปรับอากาศ  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นายสมบัติ เจริญสุข เปิดเรียนรอบเช้า 09.00 น....

0

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ครูณรงศักดิ์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 75 ชั่วโมง โดยครูณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร 085-1124-713 เรียนรู้ทั้งภาคทฤ...

0

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?           “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึก...

0

วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ครูภิญญดา

แผนกเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา 08 –...

0

วิชา งานอาหารไทยและขนมไทย ครูวิสาข์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานอาหารไทย (105-1403-1301) และงานขนมไทย (105-1403-1302) โดยครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ แผนกวิชาอาหารและขนม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำ...

0

วิชา งานแต่งผมชายสมัยนิยม ครูระพีพัฒน์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานแต่งผมชายสมัยนิยม (1403-1502) โดยครูระพีพัฒน์ ศรีทะ แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 150 ชั่วโ...

0

วิชา งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

  วิชา งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    จำนวน 30 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม   >>>คลิก<<< ตัว...

0

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์)

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์) หลักสูตรที่ 1  :    การอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคลชั่วคราว) ใ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai