Category: ข่าวเด่น

0

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็น...

0

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กร...

0

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกและกทม.

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ได้รับผลการประเมิน ภาคตะวันออกและ...

0

ภาพกิจกรรมพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช...

0

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailand) ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน

วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailan...

0

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิย...

0

ภาพการจัดการประชุม อ.กรอ.อศ.ตัวถังและสี และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนว...

0

ภาพพิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจากส...

0

ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศ...

0

ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมดังนี้ -พิธีบวงสรวงพระ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai