Category: ข่าวเด่น

0

พิธีเปิดงานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         งานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ...

0

ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษของฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษของฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่า...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของครูผู้สอนของสาขางานตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

0

ภาพกิจกรรม โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ 42 ปี

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ 42 ...

0

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็น...

0

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กร...

0

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกและกทม.

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ได้รับผลการประเมิน ภาคตะวันออกและ...

0

ภาพกิจกรรมพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช...

0

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailand) ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน

วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailan...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai