Category: ข่าวผู้บริหาร

0

เตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์และทักษะวิชาชีพ 2561

12 พฤศจิกายน​ 2561​ คณะผู้บริหาร​นำโดย​ นายณัฐกิตติ์​ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ​ พร้อมรองผู้อำนวยการ​ 4 ฝ่าย ประชุมเตรีย...

0

สมรรถนะเฉพาะด้าน

9 พฤศจิกายน​ 2561 นายสถาพร​ โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ​ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ​ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประชุม​ “มา...

0

ต้อนรับคณะอาจารย์สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุ...

0

อบรมครูปฏิบัติหน้าที่ครูปกครอง

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภเดช เมืองเงิน ครูสาขางานยานยนต์/ครูปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตร...

0

เตรียมความพร้อม อวท. & สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

2 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ...

0

ร่วมงานวันสำคัญ

1 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวณิภกร ศรีเกตุ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ &#...

0

ถวายเพล วันออกพรรษา

24 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกกา...

0

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช(ช่วงค่ำ)

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำ...

0

วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีการวางพวงมาลา เนื่องในวั...

0

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญก...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai