Category: ข่าวประกาศ

0

ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-Net สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด >>> ประกาศสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2562  

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 สนใจสมัคร หรือสอบถามโทร 02-395-3935 ต่อ 330 ...

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว      

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัย

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง แจ้งกำหนด การปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง แจ้งกำหนด การปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai