Category: ข่าวประกาศ

0

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เรียน จันทร์ – ศุกร์ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนว...

0

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ รายวิชาโครงการพิเศษ รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่ร...

0

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาปากน้ำ เริ่มเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2562 หลักสูตระยะสั้น เรีย...

0

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 สนใจสมัคร หรือสอบถามโทร 02-395-3935 ต่อ 330 ...

0

การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประกาศ PLC 1/2561 คำสั่ง PL...

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 139

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 139 เริ่มเรียนวันที่ 14 มกราคม – 25 มีนาคม 2562 หลักสูตระยะสั้น เรียนวันจันทร์ –...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai