Category: ข่าวประกาศ

0

ประกาศผลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณ...

0

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยฯ

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการ Fix It Center 2562

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 3-4 และ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562 ณ ชุมชนศิษย์คุณธรร...

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง)

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai