Category: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

0

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

0

ภาพกิจกรรม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม.

วันที่ 9-15 กรกฎาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม. และได้รับเกียรติให้...

0

ภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมหาวงษ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดมหาวงษ์    

0

ภาพการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคฯ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชั้น...

0

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการกำจัด Formalin ในอาหาร

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการกำจัด Formalin ในอาหาร ปก บทคัดย่อ เอกสารหมายเลข 3  

0

ภาพกิจกรรม โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายสมบัติ เจริญสุขและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามง...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา ปลูกป่า 1 ล้านต้น ณ วัดชัยมงคล

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดยนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายลิขิต สิมลี รองผู้อำ...

0

ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดชัยมงคล

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรีย...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai