Category: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

0

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 &nbsp...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการกิจกรรมร่วมสนุก เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมร่วมสนุก เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562                       วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการว...

0

ภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่...

0

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อู่แพรกษา รับซ่อมรถจักรยานยนต์

อู่แพรกษา รับซ่อมรถจักรยานยนต์ ดำเนินงานภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดบริการ เวลา 08.00-18.00น. เบอร์โ...

0

ภาพกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึ...

0

ภาพกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอกนประสงค์ อ...

0

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 142

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 142 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

0

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาติดตั้งร...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai