Category: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

0

ภาพกิจกรรมชุมนุมเนตรนารีลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเนตรนารีลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ...

0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่...

0

Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการโครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 มีนาคม 2562 ณ ชุมช...

0

โครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระห...

0

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการ T-TEP ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการ T-TEP ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุทภาพันธ์ 2562  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขล...

0

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 24 มกราคม 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ คณะครู นักเรียน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไ...

0

ภาพกิจกรรม โครงการเติมความรักเพิ่มรอยยิ้มให้น้อง

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมฯ ได้นำอาหาร ขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียน...

0

ภาพกิจกรรม การสาธิตเครื่องจำลองการเชื่อม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 0​9.00​-12.00น. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท สยามพาร์ทโพรดักส์ จำกัด ได้จัดการสาธิตเ...

0

ตอบคำถามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562

10 มกราคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามเนื่องในวันเด็กประจำปี 2562 ได้ถ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai