Monthly Archive: ตุลาคม 2018

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 139

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 139 เริ่มเรียนวันที่ 14 มกราคม – 25 มีนาคม 2562 หลักสูตระยะสั้น เรียนวันจันทร์ –...

0

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์)

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์) หลักสูตรที่ 1  :    การอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคลชั่วคราว) ใ...

0

ถวายเพล วันออกพรรษา

24 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกกา...

0

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช(ช่วงค่ำ)

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำ...

0

กำหนดวันลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศ >>> เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

0

วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีการวางพวงมาลา เนื่องในวั...

0

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญก...

0

ประชุมคณะกรรมการ อวท. และ ครูที่ปรึกษาแต่ละชมรม

19 ตุลาคม 2561 นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุม ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว...

0

การประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพื้นฐานทักษะการประกว...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai