Monthly Archive: พฤศจิกายน 2018

0

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ณ ล...

0

แข่งขันทักษะพื้นฐาน ปี 2561

16 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ชมการประกวดทักษะพื้นฐาน ...

0

ประชุมวิชาการ อวท. 2561

16 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท...

0

ประเมิน อวท. สถานศึกษาเอกชน

15 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด...

0

ตรวจประเมิน อวท. สถานศึกษาเอกชน

14 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด...

0

กิจกรรมหน้าเสาธง & งานปกครอง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ของ นักเรียน ปวช. และจัดตารางการอบรมหน้าเสาธงโดยผลักหมุนเวียนผู้ริหาร ครู ทุกคน พบนักเรียน ว...

0

เตรียมความพร้อมประชุมสามัญฯ อวท. ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดซ้อมพิธีเปิดประชุมสามัญ ฯ  ประจำปีการศึกษา2561  ...

0

ขยับเท่ากับออกกำลังกาย

14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล เต้นแอโรบิค ดำเนินการ โดย ชมรม TO BE NUMBER O...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai