Monthly Archive: มกราคม 2019

0

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 24 มกราคม 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ คณะครู นักเรียน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไ...

0

ภาพกิจกรรม โครงการเติมความรักเพิ่มรอยยิ้มให้น้อง

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมฯ ได้นำอาหาร ขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียน...

0

ภาพกิจกรรม การสาธิตเครื่องจำลองการเชื่อม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 0​9.00​-12.00น. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท สยามพาร์ทโพรดักส์ จำกัด ได้จัดการสาธิตเ...

0

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ครูณรงศักดิ์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 75 ชั่วโมง โดยครูณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร 085-1124-713 เรียนรู้ทั้งภาคทฤ...

0

ตอบคำถามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562

10 มกราคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามเนื่องในวันเด็กประจำปี 2562 ได้ถ...

0

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?

ระบบทวิภาคี คืออะไร ?           “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึก...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai