Daily Archive: มกราคม 3, 2019

0

วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ครูภิญญดา

แผนกเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา 08 –...

0

วิชา งานอาหารไทยและขนมไทย ครูวิสาข์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานอาหารไทย (105-1403-1301) และงานขนมไทย (105-1403-1302) โดยครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ แผนกวิชาอาหารและขนม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำ...

0

วิชา ทักษะสื่อสารภาษาจีน Ms.Tu Yina

ฝึกการพูดภาษาจีนแบบเร่งด่วน! เพื่อการทำงาน การสนทนาและการออกเสียงภาษาจีนเบื้องต้น การเขียนอักษรจีนเบื้องต้นและอื่นๆ วิชา ทักษะสื่อสารภาษาจีน 105-1703-...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai