Daily Archive: มกราคม 3, 2019

0

วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ครูภิญญดา

แผนกเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา 08 –...

0

วิชา งานอาหารไทยและขนมไทย ครูวิสาข์

หลักสูตรระยะสั้น วิชา งานอาหารไทย (105-1403-1301) และงานขนมไทย (105-1403-1302) โดยครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ แผนกวิชาอาหารและขนม เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai