Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

0

วิชา งานเครื่องปรับอากาศ ครูสมบัติ

แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานเครื่องปรับอากาศ  150 ชั่วโมง ครูผู้สอน นายสมบัติ เจริญสุข เปิดเรียนรอบเช้า 09.00 น....

0

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เรียน จันทร์ – ศุกร์ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนว...

0

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ รายวิชาโครงการพิเศษ แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่...

0

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการ T-TEP ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการ T-TEP ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุทภาพันธ์ 2562  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขล...

0

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาปากน้ำ เริ่มเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2562 หลักสูตระยะสั้น เรีย...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai