Daily Archive: มีนาคม 5, 2019

0

โครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระห...

0

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิตยา ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิตยา ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ภายใต้แผนการพัฒนาร...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai