Monthly Archive: กรกฎาคม 2019

0

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยฯ

0

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กร...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการ Fix It Center 2562

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 3-4 และ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562 ณ ชุมชนศิษย์คุณธรร...

0

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกและกทม.

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ได้รับผลการประเมิน ภาคตะวันออกและ...

0

ภาพกิจกรรม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม.

วันที่ 9-15 กรกฎาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม. และได้รับเกียรติให้...

0

ภาพกิจกรรมพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช...

0

ภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมหาวงษ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดมหาวงษ์    

0

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailand) ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน

วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailan...

0

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิย...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai