เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา พวงกุญแจดอกไม้ผ้าและตุ๊กตาหมี

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา พวงกุญแจดอกไม้ผ้าและตุ๊กตาหมี

เวลาเรียน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. เริ่มเรียนวันที่ 19 พ.ย. – 18 ธ.ค. 61 (จำนวน 60 ชม.)

ค่าสมัครเรียน 130 บาท

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai