การประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการ
“การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพื้นฐานทักษะการประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ใต้อาคาร 3 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นดังนี้

1.ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งชาย
2.ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
3.ประเภทเพลงไทยสากลชาย
4.ประเภทเพลงไทยสากลหญิง
5.ประเภทเพลงสากลชาย
6.ประเภทเพลงสากลหญิง
7.ประเภทโฟล์คซอง

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร>>>>> ใบสมัครแข่งประกวดร้องเพลงและโฟล์คซอง

หมายเหตุ ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรระยะสั้น และทวิภาคีเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai