ถวายเพล วันออกพรรษา

24 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียนนักศึกษา และ นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดมหาวงษ์ จ.สมุทรปราการ #prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai