การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์)

  • 445887
  • 445878
  • 419738
  • 419737
  • 419736
  • 419735

การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
และต่อใบอนุญาตขับรถ (วันเสาร์)

หลักสูตรที่ 1  :    การอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคลชั่วคราว) ใช้เวลา 5 ชั่วโมง/ค่าใช้จ่าย 500 บาท

หลักสูตรที่ 2  :  การอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ (ส่วนบุคคล) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง/ค่าใช้จ่าย 150 บาท

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-3953935 ต่อ 330 (งานทะเบียน)

เว็บไซต์ www.spkpoly.ac.th
Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai