ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 139

หลักสูตระยะสั้น เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

 

รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่รับ รับอีก
งานซ่อมรถจักรยานยนต์
/ครูอำนวย
150 เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
14
12
งานซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์
/ครูณรงค์ศักดิ์
75 เช้า 320 15  12
งานบำรุงรักษารถยนต์
/ครูณรงค์ศักดิ์
75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
12
งานเครื่องปรับอากาศ
/ครูสมบัติ
150 เช้า
ค่ำ
310 15
15
13
14
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
/ครูศักดิ์
150 เช้า 310 15
งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
/ครูเสกสรร
75 ค่ำ 160 15 13
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
/ครูเสกสรรค์
150 เช้า 320 15
งานอาหารไทย ขนมไทย
/ครูวิสาข์
150 เช้า
ค่ำ
310 20
20
13
19
งานคุ้กกี้ เค้ก แต่งหน้าเค้ก
/ครูสุพัชรินทร์
150 เช้า
ค่ำ
310 20
20
13
16
งานกระโปรง,เสื้อเบื้องต้น
/ครูรัชเกล้า
150 เช้า 320 20 18
งานกระโปรง,เสื้อเบื้องต้น
/ครูรัชเกล้า
150 ค่ำ 320 20
20
งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย
จักรอุตสาหกรรม
/ครูภิญญดา
150 เช้า 310 20 13
งานตัดเย็บกระเป๋าเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจำวัน
/ครูภิญญดา
150 บ่าย 310 20 11
งานตัดผมชาย
/ครูกาญจนา
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
7
11
งานแต่งผมชายสมัยนิยม
/ครูระพีพัฒน์
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
15
19
งานสระ เซทผม
/ครูทักษิณา
75 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
20
18
นวดหน้าแต่งหน้า
/ครูทักษิณา
75 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
20
18
งานเพ้นท์เล็บ
/Miss Juyeon
75 บ่าย 160 20 18
งานตัดผมชายสไตล์
/Miss Sohui kim
75 บ่าย 160 20 16
งานจัดดอกไม้สด
/ครูนิภา
150 เช้า 310 20 19
งานพวงมาลัยผ้า
/ครูนิภา
150 บ่าย 310 20
งานพวงกุญแจดอกไม้ผ้าและตุ๊กตาหมีเพื่อธุรกิจ/ครูภูริชภูมิ 60 บ่าย 130 20 13
งานพยากรณ์ด้วย 7 ตัว
พื้นฐาน
/ครูพีระพล
75 บ่าย 160 20
งานพยากรณ์ด้วย 7 ตัว
ขั้นสูง
/ครูพีระพล
75 บ่าย 160 20
โปรแกรมสำเร็จรูป
ด้านกราฟิก
/ครูเจษฎา
75 เช้า 770 20 18
โปรแกรมสำเร็จรูป
ด้านกราฟิกเวคเตอร์
/ครูเจษฎา
75 เช้า 770 20 18
งานพื้นฐานการนวดแผนไทย 150 บ่าย 2,000 20
งานนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 75 บ่าย 1,500 20

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2561

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai