ศึกษาดูงาน อวท.วก.ชุมพวง

นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ขอขอบพระคุณ ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561#prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai