แสดงความยินดีกับข้าราชการย้ายไปปฏิบัติราชการภูมิลำเนา

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวสุกัญญารัตน์ ไพหนูสี ครูพลศึกษา ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณ ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในการต้อนรับอย่างดียิ่ง#prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai