เตรียมความพร้อม อวท. & สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

2 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ #prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai