ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน

-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ศธ0607-6050 เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2561

– ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 2561

– ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 2561

-ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561

-ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2561

-ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 2561

-ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 2561
, เอกสารแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบ_ประเภทที่ 6

-ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 2561

ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2561

-ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ Internet of Thing 2561

-ประเภทที่ 10 การนำเสนอภาษาอังกฤษ 2561

 

แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1_ตารางแสดงเอกสารที่ต้องใช้ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์

2_แบบคุณลักษณะ

3_แบบฟอร์มแผนการตลาด

4_แบบฟอร์มแผนธุรกิจ

5_แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

6_แบบรายงานการวิจัย-ว-สอศ.-3

7_แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2561

8_แบบแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai