ต้อนรับคณะอาจารย์สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวณิภกร ศรีเกตุ หัวหน้างานความร่วมมือ และ Miss Tu yi na   ครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ จากมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมสถาบันของอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน  ด้านการศึกษา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ  ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai