เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะฯ 2561

13 พฤศจิกายน​ 2561 นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร หัวหน้าสาขางานยานยนต์ นางสุทธภา เจริญสุข หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล นายอนุชาติ แสงเฮ่อ หัวหน้างานทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมี นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม       ณ   ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai