ขยับเท่ากับออกกำลังกาย

14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล เต้นแอโรบิค ดำเนินการ โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai