เตรียมความพร้อมประชุมสามัญฯ อวท. ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดซ้อมพิธีเปิดประชุมสามัญ ฯ  ประจำปีการศึกษา2561     ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนนทรี

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai