ตรวจประเมิน อวท. สถานศึกษาเอกชน

14 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)     วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai