ประเมิน อวท. สถานศึกษาเอกชน

15 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai