ประชุมวิชาการ อวท. 2561

16 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติ จาก พตท.ชัยวัฒน์ สลักคำ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนนทรี #prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai