แข่งขันทักษะพื้นฐาน ปี 2561

16 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ชมการประกวดทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี#prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai