การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0021
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0022
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0001
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0002
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0003
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0004
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0005
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0006
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0007
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0008
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0009
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0010
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0011
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0012
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0013
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0024
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0025
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0026
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0029
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0031
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0032
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0033
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0034
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0035
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0038
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0039
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0040
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0041
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0042
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0030
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0023
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0025
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0026
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0027
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0028
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0029
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0030
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0031
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0032
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0033
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0034
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0035
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0036
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0037
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0038
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0039
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0040
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0041
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0042
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0043
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0044
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0045
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0046
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0001
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0002
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0003
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0004
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0005
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0006
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0007
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0008
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0009
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0010
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0011
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0012
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0013
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0014
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0015
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0016
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0017
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0018
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0019
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0020
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0021
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0022
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0023
 • Present at SPKPOLY_๑๘๑๑๒๓_0024
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0014
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0015
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0016
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0017
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0018
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0019
 • สปด.ระดับสถานศึกษา_๑๘๑๑๒๓_0020

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 18 ชิ้นงาน

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai