ภาพกิจกรรม โครงการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในสถานศึกษา”

 • 110948
 • 110949
 • 110950
 • 110951
 • 110952
 • 110953
 • 110954
 • 110955
 • 110956
 • 110957
 • 110958
 • 110959
 • 110960
 • 110961
 • 110962
 • 110963
 • 110964
 • 110965
 • 110966
 • 110967
 • 110968
 • 110969
 • 110970
 • 110971
 • 110972
 • 110973
 • 110975
 • 110974

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับกรมขนส่งทางบก จัดอบรมโครงการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในสถานศึกษา” ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 5 เวลา 14.30 – 16.30 น. โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน เข้ารับการอบรมใครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai