เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น สาขาปากน้ำ

– รุ่นที่ 143 

– รุ่นที่ 142 

หลักสูตรระยะสั้น สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

– รุ่นที่ 143 

– รุ่นที่ 142 

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

*หลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 142 เริ่มเรียนวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 10 มกราคม 2563

*หลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 143 เริ่มเรียนวันที่ 13  มกราคม – 24 มีนาคม 2563

 

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai