เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น สาขาปากน้ำ

– รุ่นที่ 140

หลักสูตรระยะสั้น สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

– รุ่นที่ 140

หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

*หลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 140 เริ่มเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2562

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai